Løftebukk bil

Løftebukk til bil er et av våre mange fokusområder. Vi har det meste av løfteutstyr i og med at vi har tatt over importrettighetene til VELYEN ISTOBAL i 2013. Siden 1995 har vi solgt AGM Meti løftebukker for bil. AGM Meti løftebukker for bil er produsert i Italia. I tillegg er AGM Meti løftebukker blitt en del av Nexion group. Disse er en av Italias største konsern innen utstyr for bilverksted.

Løftebukkene for bil er hydrauliske og leveres i de fleste versjoner og kapasitet. Løftebukk for bil kommer som 2 søylete, 4 søylete og kanaløftere. I tillegg leveres løftebukk for bil som sakseløftere og kjørebaneløftere.

Kontakt Industri og Kompressortjenester AS for mer informasjon om en løftebukk for bil.